Avtokleparstvo in avtoličarstvo Bergant, Ljubljana – krpan žaluzije

bergant